Guion de longametraxe subvencionado por AGADIC:

Creación Audiovisual para o Desenvolvemento e promoción do talento audiovisual galego