Lucía Estévez


    Directora


︎
Investigación.
Premio María Luz Morales 2019: Mellor videoensaio sobre audiovisual galego

O papel da muller no cinema

Lucía Estévez (Vigo, 1994) gañou o premio ao mellor Videoensaio do Audiovisual Galego con Muller Personaxe, no que se serve dunha entrevista coa súa nai para fiar unha reflexión sobre o rostro feminino na pantalla galega. O xurado destaca a orixinalidade e o arriscado da proposta deste videoensaio, que combina unha posición cultural autoconsciente coa imaxe da muller no audiovisual galego. Tamén valora a imbricación do persoal cos rostros femininos da ficción galega actual, nun esforzo por analizar a través das imaxes o papel da muller en todo tipo de formatos do noso audiovisual.

_

Investigación.
Premio María Luz Morales 2019: Mejor videoensayo sobre audiovisual gallego

El papel de la mujer en el cine

Lucía Estévez (Vigo, 1994) ganó el premio a mejor videoensayo de audiovisual gallego con Muller Personaxe, en el que se sirve de una entrevista con su madre para hilar una reflexión sobre el rostro femenino en la pantalla gallega. El jurado destaca la originalidad y lo arriesgado de la propuesta de este videoensayo, que combina una posición cultural autoconsciente con la imagen de la mujer en el audiovisual gallego. También valora la implicación de lo personal con los rostros femeninos de la ficción gallega actual, en un esfuerzo por analizar a través de las imágenes el papel de la mujer en todo tipo de formatos en nuestro audiovisual.