LUCÍA ESTÉVEZ
DIRECTORA
︎︎︎
 
Vigo 1994 
CV completo


︎ ︎ 

UNHA REDACCIÓN SOBRE O VERÁNCORTOMETRAJE DE FICCIÓN EN PRODUCCIÓN
(2024)


XEOGRAFÍAS


VIDEOCLIP SOFÍA ESPIÑEIRA (2023)