AS DEFENSAS

Longametraxe de ficción
Fase: desenvolvemento de guion

Subvención de creación audiovisual para o desenvolvemento e promoción do talento audiovisual galego 2020LAS DEFENSAS

Largometraje de ficción
Fase: desarrollo de guión

Subvención de creación audiovisual para el desarrollo y promoción del talento audiovisual gallego 2020