AS DEFENSAS

Longametraxe de ficción
Fase: desenvolvemento de guion

- Subvención para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais de producion galega 2021 (Con Cósmica Producións)
- Subvención de creación audiovisual para o desenvolvemento e promoción do talento audiovisual galego 2020